NaSk Mavo
Let op: De informatie op deze pagina kan verouderd zijn. Kijk op examenblad.nl voor examenjaar 2022.
NaSk

Constructies

NASK1/V/2 De kandidaat kan

1 in constructies optredende krachten onderscheiden, hierbij aangeven welke krachten op welk voorwerp worden uitgeoefend en de nettokracht op een voorwerp aangeven of berekenen

2 een kracht weergeven als een vector en hiermee krachten samenstellen en ontbinden in constructies

3 de ligging van het massamiddelpunt bij een homogene balk en staaf bepalen en weten dat in dat punt de resultante van de zwaartekracht aangrijpt

4 berekeningen maken en redeneringen uitvoeren waarbij natuurkundige begrippen en formules worden toegepast in constructies:

begrippencontexten
ten minste:
veerkracht en zwaartekracht
spankracht
trekkracht, duwkracht
massamiddelpunt
moment van een kracht
momentenwet bij evenwicht
woningbouw
voertuigen
bruggen
grote en kleine ophangsystemen


5 uit bronnen over constructies, gegevens verzamelen en verwerken:

bronnenverwerkingsactiviteit
foto
videoregistratie
computersimulatie
gegevensbestand
internetpagina
applet
tekening
resultaten van proeven
meten
videometen
ontwerpen
berekenen
beredeneren
selecteren
tekenen
uitlezen


formules:

Fz = m × g
M = F × l
Mlinksom = Mrechtsom
p = F / A

Constructies

bestudeer de presentatie over ontbinden van krachten.

bestudeer de presentatie over samenstellen van krachten.Print de oefenbladen. Voor de oefeningen over het samenstellen en ontbinden van krachten heb je een geo-driehoek en potlood nodig.

Oefenblad over het samenstellen van krachten

Oefenblad over het ontbinden van krachten

Samenstellen van krachten - uitwerkingen.

Ontbinden van krachten - uitwerkingen deel 1.

Ontbinden van krachten - uitwerkingen deel 2.

Ontbinden van krachten - voorbeeld van berekeningen.


Oefenopgaven over momenten

Oefenopgaven over momenten met uitwerkingen

Oefenopgaven over druk

Oefenopgaven over druk met uitwerkingen