NaSk Mavo
NaSk

Welkom

Op deze site vind je samenvattingen en opdrachten voor NaSk.

Deze site zal steeds worden aangevuld.


OpdrachtenOpdracht voor de week van 22 - 26 januari 2018

In de afgelopen weken heb je gewerkt met de formules
s = v * t
vt = v0 + a * t
F = m * a
W = F * s
Ez = m * g * h
Ek = 1/2 * m * v2

Op dinsdag 23 januari staat een toets gepland. Die schuiven we een week op. In plaats van de toets krijg je een proeftoets. Die telt als restcijfer mee.
Leer de stof op veiligheid in het verkeer en oefen met de opgaven op die pagina.
Over zwaarte-energie en kinetische energie leer je de stof op arbeid en energie.


Opdracht voor de week van 18 - 22 december

In de afgelopen les hebben we de toets over elektriciteit nabesproken.
Conclusie: het was een lastige toets. Toch waren de opgaven goed te doen als je de gegevens uit de tekst haalt en werkt met De manier om dat goed te kunnen doen, is om veel oefenopgaven te maken en ook bij de oefenopgaven altijd op die manier de berekeningen op te schrijven.

Voor de volgende les (19 december) bestudeer je de eenparige snelheid op veiligheid in het verkeer tot aan de oefenopgaven.
Doel:
* Je moet de eenheden met grootheden en de formule s - v * t uit je hoofd kennen.
* Je moet km/h omrekenen naar m/s en andersom
* Je moet kunnen werken met de formule s = v * t

Van de oefenopgaven maak je alle even opgaven (dus opgave 2, 4, 6 enzovoort).
Die moet je af hebben voordat je in de les komt!


Opdracht voor de week van 4 december - 10 december

Deze week (groep van Zan op dinsdag) toets over elektriciteit.
We beginnen de les om 12.30 uur met gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens de toets. We beginnen hiermee om 13.30 uur. Je krijgt voor deze toets maximaal 100 minuten. De toets telt met gewicht 3 mee in het schoolexamen.

Hieronder vind je de opgaven over vervangingsweerstand en de transformator. Let op: de nummers van de vragen zijn een beetje anders dan op het papier dat je in de les hebt gekregen.
Oefenopgaven over vervangingsweerstand en de transformator

Dezelfde vragen, met uitwerkingen:
Oefenopgaven over vervangingsweerstand en de transformator, met uitwerkingen

Wil je weten hoe het proefwerk er ongeveer uit ziet? Hieronder een toets over elektriciteit van enkele jaren geleden.
Een proefwerk over elektriciteit, om mee te oefenen

Hetzelfde proefwerk, met uitwerkingen:
Een proefwerk over elektriciteit, om mee te oefenen, met uitwerkingenOpdracht voor de week van 27 november - 1 december

Je moet de volgende leerdoelen bereiken: Maak van oefenopgaven vervangingsweerstand en transformator alleen de even vragen (dus vraag 2, 4, 6, enzovoort). Gebruik bij berekeningen altijd

Opdracht voor de week van 13 november - 17 november

Ga naar zanthuis.nl - meerkeuzevragen basiskennis.
Log in met je leerlingnummer en je voornaam.
Kies het onderwerp basiskennis - elektriciteit
en oefen met de eerste 30 vragen. Dus vraag 1 tot en met 30.
In de les moet je die 30 vragen foutloos kunnen maken. Je krijgt er een overhoring over.

Opdrachten voor de week van 30 oktober - 5 november 2017

Op zanthuis.nl - elektriciteit staat de lesstof van elektriciteit die je in de derde klas hebt gehad.
Neem die pagina nog eens goed door.

Ga dan naar zanthuis.nl - elektriciteit 2

Daar zie je wat je volgens het examenprogramma over elektriciteit moet weten.

Je vindt daar ook de presentatie Inleiding - wat er stroomt, geleiders, isolatoren, stroomkring.

Daarin staat wat we de vorige les hebben besproken. Neem die presentatie goed door.

Bestudeer daarna de voorbeeldopgaven in de presentatie voorbeeldopgaven - spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie.

Maak dan van Toets elektriciteit - oefenversie de opgaven 1 t/m 4.
Werk telkens met Er is ook een document met uitwerkingen. Eerst zelf de opgaven maken en daarna pas kijken of je het goed gedaan hebt.

Bestudeer als laatste de presentatie serie en parallel - vervangingsweerstand.

In de les van volgende week bespreken we deze opdrachten en gaan we verder met magnetisme en elektriciteit.


Het examen

Het examen vindt plaats op

donderdag 24 mei 2018, 13.30 - 15.30 uur.


Bij het examen worden de volgende exameneenheden getoetst: In de syllabus staat meer gedetailleerd beschreven wat er bij de verschillende exameneenheden (onderwerpen) hoort. Let dan wel even op dat je de onderwerpen bij natuur- en scheikunde I GT (vanaf bladzijde 31) bekijkt.

Hulpmiddelen

Je mag bij het CE bij elk vak het basispakket gebruiken: Verder mag je een woordenboek Nederlands gebruiken.

Bij natuurkunde en scheikunde mag je ook een BINAS boekje gebruiken: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN 978.90.01.80069.7 )

Dit BINASboekje heb je nodig en moet je zelf meenemen!

Je kunt het in de betere boekhandel kopen, of via internet. Bijvoorbeeld bij Bol.com.

Veel succes!