vmbo - calandlyceum.php
De PTA-toetsen, de officiele, complete omschrijvingen:
De PTA-toetsen gesorteerd op vak:
De PTA-toetsen gesorteerd op maand van afname:

Programma van Toetsing en Afsluiting

Het examen wordt in twee gedeelten afgenomen. Allereerst maakt elke leerling in de bovenbouw een aantal toetsen op school. Elk vak heeft aangegeven welke toetsen meetellen voor het examen. Het gemiddelde (per vak) van die toetsen levert het SchoolExamencijfer (SE).

Aan het einde van je schoolcarriëre volgt dan in mei het landelijk Centraal Examen (CE). Het gemiddelde van het SE-cijfer en het CE-cijfer vormt uiteindelijk het cijfer dat op de diploma-cijferlijst komt.

De toetsen die meetellen voor het examen staan beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA bestaat uit twee gedeelten: Het Examenreglement is een uitgebreid document, waarin alle regels die voor het SE en CE gelden staan beschreven.

Het vakspecifieke gedeelte kunt je ook inzien. Kies onderaan deze pagina eerst je leerjaar en dan hoe je de toetsen wilt raadplegen; helemaal (dus met alle informatie per toets), of met alleen de korte informatie en gesorteerd per vak (zodat je snel kunt zien hoeveel toetsen een vak geeft) of gesorteerd op maand van afname (zodat je kunt zien welke toetsen er per maand ingepland zijn).