Let op: De informatie op deze pagina is verouderd.
De PTA-toetsen, de officiele, complete omschrijvingen:
Programma van Toetsing en Afsluiting

Het examen wordt in twee gedeelten afgenomen. Allereerst maakt elke leerling in de bovenbouw een aantal toetsen op school. Elk vak heeft aangegeven welke toetsen meetellen voor het examen. Het gemiddelde (per vak) van die toetsen levert het SchoolExamencijfer (SE).

Aan het einde van je schoolcarriëre volgt dan in mei het landelijk Centraal Examen (CE). Het gemiddelde van het SE-cijfer en het CE-cijfer vormt uiteindelijk het cijfer dat op de diploma-cijferlijst komt.

De toetsen die meetellen voor het schoolexamen (SE) staan beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA bestaat uit twee gedeelten: Het vakspecifieke gedeelte kun je ook inzien. Kies onderaan deze pagina eerst je leerjaar en dan op de knop ‘PTA totaal‘.